Historie

In 1997 heeft de Gemeente Apeldoorn samen met o.a. De Goede Woning afspraken over de herstructurering vastgelegd in het Masterplan Zuid (MPZ). Uitgangspunt hierbij was werken aan een duurzame, gevarieerde en goed leefbare wijk. Op basis hiervan is gestart met een groot aantal projecten in Zuid. MPZ heeft eind 2008 een vervolg gekregen in Zuid Vooruit. In de verschillende plannen voor de wijk zijn een aantal vernieuwingsprojecten gedefinieerd waaronder de herstructurering van de woonbebouwing aan weerszijden van de Ravenweg. Door de ligging langs de verkeersring van Apeldoorn is het één van de meest markante projecten in de vernieuwing van Apeldoorn-Zuid

Na aanleiding hiervan is tijdens de aftrap van dit grootschalige project het idee ontstaan om jaarlijks de bewoners op de hoogte te houden door middel van een festival met veel informatiekramen over de voortgang van dit enorme project. In 1999 werd het eerste Zuiderparkfestival georganiseerd. De organisatie was in handen van de stadsdeelmanager, wijkraad Apeldoorn Zuid, Wisselwerk (thans Stimenz) Buurthuis Maasstraat en buurtbewoners. De eerste 10 jaar tot 2009 heeft dezelfde groep dit festival georganiseerd, na 2009 in diverse samenstellingen en ook niet ieder jaar helaas.

Het nieuwe bestuur van Buurthuis Maasstraat gaan dit festival weer op starten. Zij hopen er samen met de buurtbewoners en verenigingen uit Zuid weer een leuk feestje van te maken!Impressie festival 2019


Leerlingen van Jaap Smaal zijn jaarlijks graag geziene deelnemers tijdens het Zuiderparkfestival.

4 Turkse vriendinnen met een eigen dansje en zelfs de kleding zelf gemaakt voor dit eenmalige optreden tijdens het Zuiderparkfestival!