Geschiedenis

In 1997 tekenden de Gemeente Apeldoorn en De Goede Woning, samen met anderen, het Masterplan Zuid (MPZ), waarin afspraken werden vastgelegd omtrent de herstructurering van de wijk. Het doel was om een duurzame, gevarieerde en leefbare omgeving te creëren. Dit leidde tot de start van talloze projecten in Zuid. Het MPZ werd opgevolgd door Zuid Vooruit in 2008. De herstructurering van de woonbebouwing aan weerszijden van de Ravenweg was één van de meest opvallende projecten van de vernieuwing in Apeldoorn-Zuid, gelegen langs de verkeersring van Apeldoorn.

 

In het kader van dit grootschalige project werd het idee geboren om de bewoners jaarlijks op de hoogte te houden door middel van een festival met informatiekramen over de voortgang van het project. Dit resulteerde in de oprichting van het Zuiderparkfestival in 1999. De stadsdeelmanager, wijkraad Apeldoorn Zuid, Wisselwerk (thans Stimenz), buurtbewoners en Buurthuis Maasstraat namen de organisatie op zich. Dezelfde groep heeft het festival gedurende de eerste 10 jaar tot 2009 georganiseerd, waarna het door verschillende groepen en niet elk jaar is georganiseerd.

 

Het nieuwe bestuur van Buurthuis Maasstraat heeft in 2019 besloten dit festival weer op te starten en hoopt er samen met de buurtbewoners en verenigingen uit Zuid een succesvol evenement van te maken!Impressie festival 2019


4 Turkse vriendinnen met een eigen dansje en zelfs de kleding zelf gemaakt voor dit eenmalige optreden tijdens het Zuiderparkfestival!

Leerlingen van Jaap Smaal zijn jaarlijks graag geziene deelnemers tijdens het Zuiderparkfestival.